ราคาเม็ดพลาสติก

ราคาเม็ดพลาสติกในตลาด

ที่มา: สรุปข้อมูลในตลาดภายในประเทศ

 

ราคาน้ำมันดิบ

การเป่าฟิล์ม 3 ชั้น

การขึ้นรูปโดยใช้โมลด์หมุน

การเป่า PREFORM - ขวด PET

การทำฟิล์ม

Partner Linked

 

Copyright © 2018 Variety Interplast Co.,Ltd.. All Rights Reserved. Designed By KPPM.